سامانه دریافت گواهینامه

عزیزان شرکت کننده در کارگاه های دکتر وبینار می توانند به صورت آنلاین از طریق سامانه دریافت گواهینامه ،گواهینامه خود را دریافت نمایند.

مشاهده آنلاین

فیلم ضبط شده کارگاه ها

اساتید

دوره های دکتر وبینار

دکتر بهمن جاوید لامعی
دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناس حقوق
دکتر شبستری
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
دکتر حسن پور
متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ
دکتر نریمان شیخی
متخصص بهداشت و بيماري هاي پرندگان زينتي
دکتر حسن اختیارزاده
متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی
دکتر عبداله پور
متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ
دکتر احسان خاکسار
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
دکتر بهنام رستمی
متخصص مامایی و بیماری های تولیدمثل دام
دکتر قشقایی
متخصص مامایی و بیماری های تولیدمثل دام
دکتر علیرضا غدیری
متخصص رادیولوژی دامپزشکی
دکتر مدنی
متخصص بهداشت و بیماری های طیور
دکتر سینا جهان
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
دکتر محمود احمدی همدانی
متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دکتر سیدعلی پوربخش
متخصص بهداشت و بیماری های طیور
دکتر حسام الدین حسین زاده
متخصص جراحی دامپزشکی
دکتر آرش امیدی
متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ
دکتر مجید محمدصادق
متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل دام
دکتر آرمان قربان زاده
متخصص بهداشت و بیماری های آبزیان
دکتر میثم تهرانی شریف
متخصص کلینیکال پاتولوژی
دکتر سیدرضا غیاثی
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک

راه های ارتباطی با دکتر وبینار