دکتر وبینار

پنل کاربری اختصاصی

دکتر وبینار به تمامی شرکت کنندگان پنل اختصاصی جهت دسترسی به وبینار های ثبت نام شده ارائه می دهد.شما عزیزان با استفاده از پنل خود می توانید تکرار وبینارها را بدون هیچگونه محدودیتی مشاهده بفرمایید.

پشتیبانی 7/24

گروه آموزشی دکتر وبینار با دارا بودن تیم پشتیبانی قوی و منسجم به صورت 24 ساعته در تمامی روزهای هفته پاسخگوی شما عزیزان می باشد.

سامانه دریافت گواهینامه

گواهینامه های شرکت کنندگان در سامانه دریافت گواهینامه دکتر وبینار بارگزاری می شود و همیشه قابل دسترسی و دریافت هست.

17 و 18 خرداد 1400

مدیریت تشخیص و درمان بیماری های انگلی کرمی در نشخوارکنندگان

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!


🔘 دوره آموزشی مجازی 🔘 17و18 خرداد 1400 🔘 8 امتیاز بازآموزی 🔘

🖥 مدیریت تشخیص و درمان بیماری های انگلی کرمی در نشخوارکنندگان + 8 امتیاز بازآموزی
👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر آرش امیدی
متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ

💻 8 ساعت آموزش آنلاین
📜 گواهینامه
📱 هزینه اینترنت نیم بها
🎞 مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود
📞 پشتیبانی 24 ساعته
➕ 8 امتیاز بازآموزی

📆 بخش اول : 17 خرداد 1400
ساعت 16-20
📆 بخش دوم : 18 خرداد 1400
ساعت 16-20
💳هزینه ثبت نام : 200 هزار تومان

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🎞 مشاهده فیلم وبینارها :
www.joindrwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه (شرکت کنندگان دارای شماره نظام) :
cert.drwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه ( دانشجویان ) :
stu.drwebinar.ir
🔳 صفحه اینستاگرام :
instagram.com/drwebinar
🔰 کانال تلگرام :
@drwebinar
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar_sabt

20 خرداد 1400

رادیولوژی کاربردی در پرندگان

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

🔘 دوره آموزشی مجازی 🔘 20 خرداد 1400 🔘 5 امتیاز بازآموزی 🔘

🖥 رادیولوژی کاربردی در پرندگان + 5 امتیاز بازآموزی
👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر علیرضا غدیری
استاد تمام بخش رادیولوژی گروه علوم درمانگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز

💻 6 ساعت آموزش آنلاین
📜 گواهینامه
📱 هزینه اینترنت نیم بها
🎞 مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود
📞 پشتیبانی 24 ساعته
➕ 5 امتیاز بازآموزی

📆 20 خرداد 1400
ساعت 17-23
💳هزینه ثبت نام : 120 هزار تومان

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🎞 مشاهده فیلم وبینارها :
www.joindrwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه (شرکت کنندگان دارای شماره نظام) :
cert.drwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه ( دانشجویان ) :
stu.drwebinar.ir
🔳 صفحه اینستاگرام :
instagram.com/drwebinar
🔰 کانال تلگرام :
@drwebinar
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar_sabt

21 خرداد 1400

علل مرگ و میر گوساله ها "از اووسیت" تا "از شیرگرفتن"

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

🔘 دوره آموزشی مجازی – 21 خرداد 1400 – 5 امتیاز بازآموزی

🖥 علل مرگ و میر گوساله ها “از اووسیت” تا “از شیرگرفتن” + 5 امتیاز بازآموزی
👨🏼‍💻 با تدریس: پروفسور محمد نوری
متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ
استاد گروه علوم درمانگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز

💻 6 ساعت دوره آموزشی مجازی
🎞 مشاهده نامحدود فیلم دوره
📜 گواهینامه حضور
➕ به همراه 5 امتیاز بازآموزی

📆 21 خرداد 1400
ساعت 9-15
💳هزینه ثبت نام : 120 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️
🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🎞 مشاهده فیلم وبینارها :
www.joindrwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه (شرکت کنندگان دارای شماره نظام) :
cert.drwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه ( دانشجویان ) :
stu.drwebinar.ir
🔳 صفحه اینستاگرام :
instagram.com/drwebinar
🔰 کانال تلگرام :
@drwebinar
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar_sabt

22 خرداد 1400

بیماری های دستگاه گوارش در دام کوچک (بخش دوم)

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

🔘 دوره آموزشی مجازی 🔘 22 خرداد 1400 🔘 4 امتیاز بازآموزی 🔘

🖥 بیماری های دستگاه گوارش در دام کوچک (بخش دوم) + 4 امتیاز بازآموزی
👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر سینا جهان
متخصص بیماری های داخلی دام کوچک

💻 4 ساعت آموزش آنلاین
📜 گواهینامه
📱 هزینه اینترنت نیم بها
🎞 مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود
📞 پشتیبانی 24 ساعته
➕ 4 امتیاز بازآموزی

📆 22 خرداد 1400
ساعت 12:30-16:30
💳هزینه ثبت نام : 100 هزار تومان

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🎞 مشاهده فیلم وبینارها :
www.joindrwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه (شرکت کنندگان دارای شماره نظام) :
cert.drwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه ( دانشجویان ) :
stu.drwebinar.ir
🔳 صفحه اینستاگرام :
instagram.com/drwebinar
🔰 کانال تلگرام :
@drwebinar
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar_sabt

23 خرداد 1400

تشخیص آبستنی در دام سبک با استفاده از روش اولتراسونوگرافی

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!


🔘 دوره آموزشی مجازی 🔘 23 خرداد 1400 🔘 4 امتیاز بازآموزی 🔘

🖥 تشخیص آبستنی در دام سبک با استفاده از روش اولتراسونوگرافی + 4 امتیاز بازآموزی
👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر بهنام رستمی
متخصص مامایی و بیماری های تولیدمثل دام

💻 4 ساعت آموزش آنلاین
📱 هزینه اینترنت نیم بها
🎞 مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود
📞 پشتیبانی 24 ساعته
➕ 4 امتیاز بازآموزی

📆 23 خرداد 1400
ساعت 16-20
💳هزینه ثبت نام : 100 هزار تومان

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🎞 مشاهده فیلم وبینارها :
www.joindrwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه (شرکت کنندگان دارای شماره نظام) :
cert.drwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه ( دانشجویان ) :
stu.drwebinar.ir
🔳 صفحه اینستاگرام :
instagram.com/drwebinar
🔰 کانال تلگرام :
@drwebinar
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar_sabt

24 خرداد 1400

تشخیص سن از روی دندان و تشخیص آبستنی به وسیله دستگاه سونوگرافی

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

🔘 دوره آموزشی مجازی 🔘 24 خرداد 1400 🔘 4 امتیاز بازآموزی 🔘

🖥 تشخیص سن از روی دندان و تشخیص آبستنی به وسیله دستگاه سونوگرافی + 4 امتیاز بازآموزی
👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر آرش امیدی
استاد تمام بخش مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز

💻 4 ساعت آموزش آنلاین
📱 هزینه اینترنت نیم بها
🎞 مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود
📞 پشتیبانی 24 ساعته
➕ 4 امتیاز بازآموزی

📆 24 خرداد 1400
ساعت 16-20
💳هزینه ثبت نام : 100 هزار تومان

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🎞 مشاهده فیلم وبینارها :
www.joindrwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه (شرکت کنندگان دارای شماره نظام) :
cert.drwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه ( دانشجویان ) :
stu.drwebinar.ir
🔳 صفحه اینستاگرام :
instagram.com/drwebinar
🔰 کانال تلگرام :
@drwebinar
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar_sabt

27 خرداد 1400

تخلفات صنفی و نحوه برخورد با آن؛تخلفات و مجازات ها

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!


🔘 دوره آموزشی مجازی 🔘 27 خرداد 1400 🔘 4 امتیاز بازآموزی 🔘

🖥 تخلفات صنفی و نحوه برخورد با آن؛تخلفات و مجازات ها + 4 امتیاز بازآموزی
👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر بهمن جاوید لامعی
دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناس حقوق
کارشناس رسمی دادگستری و استاندارد
معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا

💻 4 ساعت آموزش آنلاین
📜 گواهینامه
📱 هزینه اینترنت نیم بها
🎞 مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود
📞 پشتیبانی 24 ساعته
➕ 4 امتیاز بازآموزی

📆 27 خرداد 1400
ساعت 16-20
💳هزینه ثبت نام : 100 هزار تومان

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🎞 مشاهده فیلم وبینارها :
www.joindrwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه (شرکت کنندگان دارای شماره نظام) :
cert.drwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه ( دانشجویان ) :
stu.drwebinar.ir
🔳 صفحه اینستاگرام :
instagram.com/drwebinar
🔰 کانال تلگرام :
@drwebinar
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar_sabt

29 خرداد 1400

تشخیص تفریقی بیماری های طیور صنعتی

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

🔘 دوره آموزشی مجازی 🔘 29 خرداد 1400 🔘 5 امتیاز بازآموزی 🔘

🖥 تشخیص تفریقی بیماری های طیور صنعتی + 5 امتیاز بازآموزی
👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر احمد مدنی
کلینیسین و متخصص بهداشت و بیماری های پرندگان
استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

💻 6 ساعت آموزش آنلاین
📱 هزینه اینترنت نیم بها
🎞 مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود
📞 پشتیبانی 24 ساعته
➕ 5 امتیاز بازآموزی

📆 29 خرداد 1400
ساعت 9-15
💳هزینه ثبت نام : 120 هزار تومان

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🎞 مشاهده فیلم وبینارها :
www.joindrwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه (شرکت کنندگان دارای شماره نظام) :
cert.drwebinar.ir
📜 دریافت گواهینامه ( دانشجویان ) :
stu.drwebinar.ir
🔳 صفحه اینستاگرام :
instagram.com/drwebinar
🔰 کانال تلگرام :
@drwebinar
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar_sabt

سامانه دریافت گواهینامه

عزیزان شرکت کننده در کارگاه های دکتر وبینار می توانند به صورت آنلاین از طریق سامانه دریافت گواهینامه ،گواهینامه خود را دریافت نمایند.

مشاهده آنلاین

فیلم ضبط شده کارگاه ها

اساتید

دوره های دکتر وبینار

دکتر مجید محمدصادق
متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل دام
دکتر سیدرضا غیاثی
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
دکتر حسام الدین حسین زاده
متخصص جراحی دامپزشکی
دکتر سینا جهان
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
دکتر مهران مهدی پور
متخصص بهداشت و بیماری های آبزیان
دکتر میثم تهرانی شریف
متخصص کلینیکال پاتولوژی
دکتر قشقایی
متخصص مامایی و بیماری های تولیدمثل دام
دکتر آرش امیدی
متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ
دکتر احمدی همدانی
متخصص کلینیکال پاتولوژی