تقویم دوره های آموزشی مجازی (وبینار) دارای امتیاز بازآموزی بهمن ماه 1400

4 بهمن 1400

تشخیص و ارزیابی بیماری های ناشی از آدنوویروس ها در طیور(با محوریت بیماری آنگارا)

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️ کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ دارای 4 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : طیور 🐤
🔲 موضوع : آدنوویروس ها 🦠
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 4 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 4 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 4 بهمن 1400
⏰ ساعت : 14-18
🖥 تشخیص و ارزیابی بیماری های ناشی از آدنوویروس ها در طیور(با محوریت بیماری آنگارا) + 4 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر رضا طوائف
متخصص بهداشت و بیماری های طیور

💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 100 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 45 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

5 بهمن 1400

مدیریت بهداشتی مزارع ماهیان خاویاری

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ دارای 5 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : آبزیان 🐠
🔲 موضوع : ماهیان خاویاری 🦈
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 6 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 5 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 5 بهمن 1400
⏰ ساعت : 14-20
🖥 مدیریت بهداشتی مزارع ماهیان خاویاری + 5 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دكتر آرمان قربان زاده
متخصص بهداشت و بيماري هاي آبزيان
عضو هيات علمي دانشكده ي علوم تخصصي دامپزشكي واحد علوم تحقيقات

💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 120 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 50 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

7 بهمن 1400

اولتراسونوگرافی تولیدمثل نشخوارکنندگان کوچک

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ دارای 4 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : دام بزرگ 🐑
🔲 موضوع : اولتراسونوگرافی 🦙
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 4 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 4 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 7 بهمن 1400
⏰ ساعت : 16-20
🖥 اولتراسونوگرافی تولیدمثل نشخوارکنندگان کوچک + 4 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دكتر امير علي كاوه
متخصص مامايي و بيماري هاي توليد مثلي دامپزشكي
استاديار دانشكده ي دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
مشاور توليد مثلي گله هاي صنعتي پرورش گاو شيري شمال غرب كشور


💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 100 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 45 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

8 بهمن 1400

اصول و مبانی GMPدر صنایع وابسته به دامپزشکی

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ دارای 5 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : صنایع 🍖
🔲 موضوع : اصول GMP 🥩
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 6 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 5 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 8 بهمن 1400
⏰ ساعت : 9-12 و 13-16
🖥 اصول و مبانی GMPدر صنایع وابسته به دامپزشکی + 5 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر حسن اختیارزاده
متخصص بهداشت و کنترل موادغذایی

💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 120 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 50 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

9و10 بهمن 1400

بیماری های غدد و مروری بر تشخیص آزمایشگاهی بیماری های غدد در دام کوچک

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️دوره جامع آموزشی مجازی غدد در دام کوچک
◽️در 2 روز پیاپی
➕ دارای 9 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : دام های کوچک 🐶
🔲 موضوع : غدد 🐕‍🦺
🔳 تعداد روز برگزاری : 2 روز
🔲 ساعت آموزش : 10 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 9 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 9 بهمن 1400
⏰ ساعت : 11-13 و 14-16
🖥 بیماری های غدد در دام کوچک
👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر سینا جهان
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
کلینیسین و مدرس دانشگاه

📆 10 بهمن 1400
⏰ ساعت : 14-20
🖥 مروری بر تشخیص آزمایشگاهی بیماری های غدد در دام کوچک
👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر میثم تهرانی شریف
متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه گرمسار

💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب 9 امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 220 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 95 هزار تومان
▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️
🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

14 بهمن 1400

روش های نمونه برداری فرآورده های خام دامی

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!


◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ دارای 5 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : موادغذایی 🍖
🔲 موضوع : نمونه برداری 🔬
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 6 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 5 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 14 بهمن 1400
⏰ ساعت : 14-20
🖥 روش های نمونه برداری فرآورده های خام دامی + 5 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر حسن اختیارزاده
متخصص بهداشت و کنترل موادغذایی

💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 120 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 50 هزار تومان


🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

15 بهمن 1400

فارماکولوژی بالینی در دام کوچک

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ دارای 5 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : دام های کوچک 🐶
🔲 موضوع : فارماکولوژی 🐕‍🦺
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 6 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 5 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 15 بهمن 1400
⏰ ساعت : 9-12 و 13-16
🖥 فارماکولوژی بالینی در دام کوچک + 5 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر احسان خاکسار
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
عضو هیئت علمی دانشگاه


💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 120 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 50 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

16 بهمن 1400

اصول و مبانی ارتوپدی در دام کوچک

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ 4 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : جراحی 💉
🔲 موضوع : ارتوپدی 🐈
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 4 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 4 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 16 بهمن 1400
⏰ ساعت : 16-20
🖥 اصول و مبانی ارتوپدی در دام کوچک + 4 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر امین بیغم صادق
متخصص جراحی دامپزشکی
استاد تمام دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شیراز


💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 100 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 45 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

17 بهمن 1400

بیماری های عفونی شایع در سگ ها

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ دارای 5 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : دام های کوچک 🐶
🔲 موضوع : بیماری عفونی 🐕‍🦺
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 6 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 5 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 17 بهمن 1400
⏰ ساعت : 14-20
🖥 بیماری های عفونی شایع در سگ ها + 5 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر نوشین درخشنده
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
عضو هیئت علمی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شیراز


💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 120 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 50 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

20 بهمن 1400

بيماري هاي شايع قلب در دام بزرگ

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ دارای 5 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : دام بزرگ 🐄
🔲 موضوع : بیماری تنفسی 🐮
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 6 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 5 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 20 بهمن 1400
⏰ ساعت : 14-20
🖥 بيماري هاي شايع قلب در دام بزرگ + 5 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دكتر علي حسن پور
متخصص بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ
عضو هيات علمي دانشكده ي دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز


💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 120 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 50 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

21 بهمن 1400

مدیریت درمانگاهی زایش و سخت زایی در گوسفند و بز

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ 5 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : دام بزرگ 🐏
🔲 موضوع : مدیریت زایش 🐃
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 6 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 5 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 21 بهمن 1400
⏰ ساعت : 14-20
🖥 مدیریت درمانگاهی زایش و سخت زایی در گوسفند و بز + 5 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر بابک خرمیان طوسی
متخصص مامایی و بیماری های تولیدمثل
عضو هیات علمی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 120 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 50 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

22 بهمن 1400

آشنایی با دامپزشکی حیات وحش و اصول مقدماتی کار با حیوانات حیات وحش

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

🐆 کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی حیات وحش 🐅
➕ 4 امتیاز بازآموزی ➕

🔳فیلد تخصصی : حیات وحش 🦒
🔲 موضوع : اصول مقدماتی 🦧
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 4 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 4 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 22 بهمن 1400
⏰ ساعت : 9-13
🖥 آشنایی با دامپزشکی حیات وحش و اصول مقدماتی کار با حیوانات حیات وحش + 4 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر ايمان معماريان
دامپزشك و كلينسين حيات وحش
گذراندن دوره ي تخصصي حيات وحش در آفريقاي جنوبي، اسپانيا و هلند


💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 100 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 45 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

24 بهمن 1400

اصول بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه های طیور

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ دارای 5 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : کشتارگاه طیور 🐥
🔲 موضوع : بازرسی گوشت 🍗
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 6 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 5 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 24 بهمن 1400
⏰ ساعت : 14-20
🖥 اصول بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه های طیور + 5 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر اشکان جبلی جوان
متخصص بهداشت موادغذایی

💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 120 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 50 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

27 بهمن 1400

اصول و روش های مایع درمانی در سگ و گربه

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ 4 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : دام های کوچک 🐶
🔲 موضوع : مایع درمانی 🐱
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 4 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 4 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 27 بهمن 1400
⏰ ساعت : 14-18
🖥 اصول و روش های مایع درمانی در سگ و گربه + 4 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر سینا جهان
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک و مدرس دانشگاه


💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 100 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 45 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

29 بهمن 1400

مروری بر سرطان های شایع در دام کوچک

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!


◼️◽️▪️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ 🔲 ▫️ دارای 4 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : دام های کوچک 🐶
🔲 موضوع : سرطان 🌫
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 4 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 4 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 29 بهمن 1400
⏰ ساعت : 10-14
🖥 مروری بر سرطان های شایع در دام کوچک + 4 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر علی شبستری
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز


💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 100 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 45 هزار تومان
🔰 برای ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید :

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

به زودی ...

طب اورژانس در دام کوچک

مهلت ثبت نام :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام به پایان رسید!

◼️◽️کلاس آموزشی تخصصی دامپزشکی
➕ دارای 5 امتیاز بازآموزی

🔳فیلد تخصصی : دام های کوچک 🐶
🔲 موضوع : اورژانس 🐕‍🦺
🔳 تعداد روز برگزاری : 1 روز
🔲 ساعت آموزش : 6 ساعت آموزش آنلاین
🔳 امتیاز اعطایی به شرکت کنندگان : 5 امتیاز بازآموزی
🔲هزینه اینترنت نیم بها
☑️ امکان مشاهده فیلم دوره آموزشی به صورت نامحدود

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
📆 به زودی …
⏰ ساعت :
🖥 طب اورژانس در دام کوچک + 5 امتیاز بازآموزی

👨🏼‍💻 با تدریس: دکتر احسان خاکسار
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
عضو هیئت علمی دانشگاه

💳هزینه ثبت نام :
🔆 کسب امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 120 هزار تومان
📜 بدون امتیاز بازآموزی + گواهینامه : 50 هزار تومان

▪️◽️▫️◾️◼️◽️▪️◾️◻️◽️▫️

🌐 وبسایت دکتر وبینار :
www.drwebinar.ir
🔘 اطلاعات بیشتر:
09152268865
@drwebinar

سامانه دریافت گواهینامه

عزیزان شرکت کننده در کارگاه های دکتر وبینار می توانند به صورت آنلاین از طریق سامانه دریافت گواهینامه ،گواهینامه خود را دریافت نمایند.

مشاهده آنلاین

فیلم ضبط شده کارگاه ها

اساتید

دوره های دکتر وبینار

دکتر بهمن جاوید لامعی
دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناس حقوق
دکتر شبستری
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
دکتر حسن پور
متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ
دکتر نریمان شیخی
متخصص بهداشت و بيماري هاي پرندگان زينتي
دکتر حسن اختیارزاده
متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی
دکتر عبداله پور
متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ
دکتر احسان خاکسار
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
دکتر بهنام رستمی
متخصص مامایی و بیماری های تولیدمثل دام
دکتر قشقایی
متخصص مامایی و بیماری های تولیدمثل دام
دکتر علیرضا غدیری
متخصص رادیولوژی دامپزشکی
دکتر مدنی
متخصص بهداشت و بیماری های طیور
دکتر سینا جهان
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک
دکتر محمود احمدی همدانی
متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دکتر سیدعلی پوربخش
متخصص بهداشت و بیماری های طیور
دکتر حسام الدین حسین زاده
متخصص جراحی دامپزشکی
دکتر آرش امیدی
متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ
دکتر مجید محمدصادق
متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل دام
دکتر مهران مهدی پور
متخصص بهداشت و بیماری های آبزیان
دکتر میثم تهرانی شریف
متخصص کلینیکال پاتولوژی
دکتر سیدرضا غیاثی
متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک